داشتن احساس رضایتمندی در زندگی از نیازهای مهم است که کمتر به آن پرداخته می شود.خیلی از افراد فکر می کنند با پولدار شدن همه مشکلات آنها حل می شود واحساس خوشبختی می کنند.
در حالیکه خوشبختی ورضایتمندی از جنس کیفیت بوده و از طریق پول که یک واحد کمی است قابل ارضاء نمی باشد.افراد زیادی را دیده ایم که همه چیز را در زندگی برای رسیدن به پول فدا کرده اند ولی باز احساس خوشبختی نمی کنند.
سوالی پیش می آید که راه حل رسیدن به احساس رضایتمندی در زندگی چیست؟
پاسخ در خودشناسی نهفته است.اگر شما به خوبی خود را نشناخته باشید چگونه می توانید نیازهای روحی خود را برطرف کنید؟
شناخت خود و خودشناسی منجر به خوداگاهی شده و قدم برداشتن در زندگی پس از خودشناسی یعنی لذت بردن از این فرایند.
اگر یاد بگیریم که به جای رسیدن به هدف هایی که بعضا توسط اطرافیان ،محیط و….به ما تزریق شده با خود تحلیلی و شناخت خود هدف هایمان را تعیین کنیم از فرایندی که برای رسیدن به هدف طی می کنیم به خوبی لذت می بریم و مثلا پس از فتح یک قله احساس پوچی نمی کنیم.
این شناخت راه را برای ارزش آفرینی نیز هموار می کند.ارزش آفرینی یعنی هرگونه تلاش برای بهبود زندگی خود ودیگران به گونه ای که دیگران را برای پرداخت هزینه در ازای این ارزش متقاعد کنیم.کارآفرینی از نتایج ارزش آفرینی ست.